Výroba kŕmnych zmesí
 
Výroba kŕmnych zmesí
Do výrobnej činnosti našej spoločnosti patrí výroba kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí ako i vitamínovo- minerálnych zmesí pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat....
 
Závlahová technika
 
Závlahová technika
Dodávka, montáž a generálne opravy závlahových zariadení Fregat. Rekonštrukcia závlahových zariadení Sigmatic z elektropohonu na hydropohon...
 
Ochrana rastlín bez jedov
 
Ochrana rastlín bez jedov
Zabezpečenie komplexných technologických zariadení na výrobu kŕmnych zmesí. Nákup a predaj živých zvierat nákup a predaj produktov rastlinnej výroby...
 
Rastlinná výroba
 
Rastlinná výroba
Obhospodarujeme 1329 ha ornej pôdy na pestovanie obilovín, olejnín a strukovín. Pšenicu 434 ha 32,69%; Jačmeň jarný 135,49 ha 10,20%; Kukurica 153,2 ha 11,52%...
 
Živočíšna výroba
 
Živočíšna výroba
V roku 1996 sme odkúpili farmu ošípaných v Magosteleku, kde sme sa začali zaoberat' chovom prasníc a výkrmom ošípaných. Na tejto farme testujeme nami...
 
O firme
 
O firme
AGREF spol. s r. o. bola založená 4. januára 1991. Naše pôsobenie patrí do oblasti malého a stredného podnikania v poľnohospodárstve....