Natúr BIKÁL 01

Natúr Bikál 01 je rastlinný kondicionér vyrobený z prírodných látok. Obsahuje 57% výťažku z liečivých rastlín, 38% výťažku z biohumusu a 5% éterických olejov. Zo základných a stopových živín obsahuje dusík, fosfor, síru, draslík, vápnik, molybdén, zinok, meď, horčík, železo, mangán a bór.

Hodnota pH: 7,0 - 8,5

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa vyhlášky : MP-SR č. 26/2001 Z.z.

Rozsah a spôsob použitia:

Natúr Bikál 01 sa používa na ošetrenie poľných poľnohospodárskych rastlín, ovocných drevín a okrasných rastlín aj izbových. Pravidelným používaním Natúr Bikál 01 sa zabezpečí bujný rast nadzemných a podzemných častí rastlín, bohaté kvitnutie, nasadenie plodov a bohatá úroda. Chráni rastliny pred hubovitými chorobami a škodcami. Je miešateľný s pesticídmi.

Odporúčané dávkovanie:

KULTÚRA

KONCENTRÁCIA

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

POČET OŠETRENÍ

Obiloviny

6,0%-ný roztok

10 l/ha

1x po vzídení
1x počas klásenia

Bobuloviny

6,0%-ný roztok

10 l/ha

3-4x počas vegetácie
interval 16-21 dní

Vinice

10,0%-ný roztok
Natúr Bikál 01-02

12 l/ha

1x za 12 dní
na začiatku spolu s modrou skalicou

Kvetiny

7,0%-ný roztok

12 l/ha

1x za 14 dní

Okrasné dreviny,
Trávnik

10%-ný roztok

12 l/ha

1x za 10 dní

Zelenina

5,0%-ný roztok

10 l/ha

pri vysádzaní a 1x za 10 dní

Morenie osiva

30,0%-ný roztok

350kg osiva

siať 48 hodín po zamiešaní

Ovocné stromy

8,0%-ný roztok

12 l/ha

oplachovací postrek na jar a na jeseň


Podmienky skladovania:

Hnojivo skladujte v suchých vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, liekov a krmív, mimo dosahu detí s teplotou nad +5oC.

Objem balení: 1l, 5l, 10l, 50l.

Číslo rozhodnutia o registrácii ÚKSÚP: 00199/2003