Závlahová skupina

Stredisko závlah.

V roku 1998 sme vytvorili samostatné stredisko, ktorého činnosť je zameraná výhradne na oblasť závlah. Ako jediná organizácia v rámci SR poskytujeme kompletný servis pivotových zavlažovačov Fregat a vykonávame rekonštrukciu pivotových zavlažovačov Sigmatic z elektropohonu na hydropohon.
 
V otázkach dodávky náhradných dielov a pri výmene praktických skúseností využitia závlah už viac rokov spolupracujeme s ruskými partnermi, hlavne: výskumným ústavom závlah v Kolomne, špecializovanými závodmi Fregat v Nižnom Novgorode a Technoservisom v Markse.
 
V rámci SR sme výhradnými distribútormi talianskych firiem:
 
OCMIS- pásové zavlažovače
 
Rossi- postrekovače
 
Watertech- vodomery

Vincenzi & Gibertini - traktorové čerpadlá
 
Revitalizáciu existujúcich závlahových sústav, opravu poškodeného AC potrubia a výstavbu nových trubných sietí vykonávame PVC potrubím.
 
Prostredníctvom kolesového rýpadla CAT na ktorom je inštalovaný žací kôš, resp. mulčovač od holandskej firmy Herder, vykonávame kosenie hydromelioračných kanálov.
 
V rámci propagácie našej činnosti a závlah ako celku, každoročne organizujeme semináre, školenia závlahárov alebo praktické ukážky závlahovej techniky.
 
Uvedomujeme si význam využitia závlah, a preto našim partnerom ponúkame cenovo dostupnú techniku, ktorá spĺňa náročné technické a technologické požiadavky pri závlahe plodín.
 
 
Kontakt
email: szabo.ludo@gmail.com
mobil: 0905 / 517 012
 
 
 

Ocenenia ktoré potešia