Hydrogenerátor pivotových zavlažovačov

Súčasný stav:

Výrobcovia pivotových zavlažovačov riešia potrebný príkon elektrickej energie pre činnosť zavlažovača dvoma spôsobmi:
1. podzemným elektrickým káblom
2. elektrocentrálou umiestnenou na pivote zavlažovača

Oba spósoby výraznou mierou ovplyvňujú náklady na nákup zavlažovača ako i prevádzkové náklady na závlahu. Energetický potenciál závlahovej vody je pritom využitý iba na rozstrek postrekovačmi alebo tryskami.

Navrhované riešenia:

Náhradou za vyš šie uvedené zdroje el. energie môže byť hydrogenerátor príloha č. 1.
Hlavné časti: turbína, traktorový kardánový generátor, remenicový prevod.
Požadovaný tlak vody na vstupe: 0,25 MPa
Prietok vody: od 30l/ s-1
Výkon generátora: 1,0 kW

Popis činnosti:

Závlahová voda preteká do zavlažovača cez turbínu. Tým roztáča obehové koleso turbíny, ktoré je remenicovým prevodom spojené s generátorom. Po dosiahnutí prevádzkových parametrov, t.j. 50-60 Hz 400 V sa zavlažovač uvedie do činnosti. Pre činnosť pivotového zavlažovača s využitím hydro­generátora je potrebné vykonať minimálne úpravy, ktoré spočívajú v inštalácii pomocných spínačov na regulátoroch rýchlosti pohybu jednotlivých mostov. Závlahovú dávku je možné regulovať od 12 mm do 45 mm. Pri prevádzke zavlažovača v tzv. suchom režime osadíme na vývodový hriadeľ generátora kardánový hriadeľ a pomocou traktora zabezpečíme potrebný prívod elektr. energie do zavlažovača.

Výhody navrhovaného riešenia:

Ekonomické:
- 20% úspora nákladov na pohonné hmoty v porovnaní s využitím elektrocentrály
- úpiné vylúčenie nákladov na pripojenie a osadenie podzemného el. kábla.

Ekologické:
- nevznikajú škodlivé emisie spaľovaním paliva v prípade používania elektrocentrál.

Príloha č. 1.Kardánové generátory

Sú určené ako náhradný zdroj elektrickej energie s využitím v agregácii s traktorom.

Výkon generátora: 8-38kVA
Ťažná sila traktora: 20-120k
Otáčky vývodového hriadeľa: 429 ot./min