Sigmatic

Rekonštrukcia závlahového zariadenia Sigmatic

K rekonštrukcii závlahového zariadenia Sigmatic sú využité pohonné, regulačné a istiace prvky používané na závlahových zariadeniach Fregat.

Rekonštruované zariadenie dosahuje výkonnostné parametre závlahových zariadení Fregat.