Výroba kŕmnych zmesí

Do výrobnej činnosti našej spoločnosti patrí výroba kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí ako i vitamínovo- minerálnych zmesí pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat. Nami vyrobené kŕmne zmesi sú v súlade s novým krmivárskym zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou.

Výrobné kapacity našej firmy zodpovedajú najvyšším požiadavkám, ktoré sú garanciami na dosiahnutie maximálnej kvality výrobkov. Každoročne rastúce investície do technologického a technického vybavenia tvoria ďalšiu perspektívu na vybudovanie dominantného postavenia na trhu výroby kŕmnych zmesí a premixov. V roku 2003 bola odovzdaná do prevádzky granulačná linka na Ďulovom Dvore, ktorá nám umožní lepšie reagovať na rastúci dopyt po našich výrobkoch. V súčasnosti prebieha výstavba nových výrobných a skladových kapacít a modernizácia šrotovacej a miešacej linky.

Vďaka našim dlhodobým kontaktom a finančnej disciplíne má zákazník vždy istotu, že použité suroviny spĺňajú všetky európské štandardy a pochádzajú z výroby najrenomovanejších domácich a zahraničných producentov.

Inovácia nášho sortimentu výrobkov nám umožnila riešiť problém nedostatku predštartérov a štartérov domáceho pôvodu. Tieto kvalitné granulované kompletné zmesi (EUROŠTARTÉRY) riešia problémy pri odstave ciciakov.


V našom sortimente sa nachádza niekoľko druhov výrobkov, ktoré pomáhajú komplexne riešiť všetky požiadavky odberateľa. Všetky druhy kŕmnych zmesí je možné obohatiť širokou škálou špecifických kŕmnych aditív, ako sú napr. rastové stimulátory, probiotiká, antikokcidiká, enzýmy, schutňovadlá, peletové tmeli. Na základe požiadavky zákazníka je možné navrhnúť a vyrobiť individuálne receptúry kŕmnych zmesí.

Okrem nami vyrobených produktov ako výhradný dovozca zabezpečíme pre našich zákazníkov nasledovné zmesi:

BOCI MIX  - vitamínovo-minerálna zmes pre odchov teliat

BABITO  - kompletná kŕmna zmes predštartérová na skorý odstav prasiatok