Vodomery

 

Vodomer Delta-Sj-Sdc je určený na meranie odberu závlahovej vody. Inštalovaný môže byť vo vodorovnej alebo zvislej polohe na vodovodnom potrubí ako i na rôznych typoch závlahovej techniky.

Základné tehcnické udaje

  mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Qmax m3/h 70 100 150 250 350 500 900 1200 1600
Qn m3/h 35 50 75 125 175 250 450 600 800
Qt m3/h 10,5 15 22,5 37,5 52,5 75 135 180 240
Qmin m3/h 2,8 4 6 10 14 20 36 48 64
PN bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16