Traktorové čerpadlá Vincenzi & Gibertini

Sú určené na dopravu mierne znečistenej vody predovšetkým v podmienkach závlah. Inštalované sú na základnom ráme s využitím trojbodového závesu traktora. 

V závislosti od výrobného typu sú u nich dosahované tieto rozhodujúce výkonové parametre:
 
H = 30 - 150 m
Q = 300 - 3000 m3/hod