Ochrana rastlín bez jedov

Natúr BIKÁL 01: stimulátor rastlín, s odpudzujúcim účinkom proti škodlivému hmyzu a ochranu proti hubovým chorobám.

Natúr BIKÁL 02: ochranár prírody, postrekový preparát na neutralizáciu po kyslých dažďoch.

BAKTOMIX UN: pôdny mikrobiologický prípravok na zvýšenie pôdnej úrodnosti.