Natúr BIKÁL 02

Natúr Bikál 02 je rastlinný kondicionér vyrobený z prírodných látok. Obsahuje 45% výťažku z liečivých rastlín, 40% výťažku z biohumusu, 5% éterických olejov a 10% výťažku z drevného popola. Zo základných a stopových živín obsahuje dusík, fosfor, síru, draslík, molybdén, zinok, meď, horčík, železo, mangán a bór.

Hodnota pH: 7,5 - 8,6

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa vyhlášky : MP-SR č. 26/2001 Z.z.

Rozsah a spôsob použitia:

Natúr Bikál 02 sa používa na ošetrenie drevín. Stimuluje účinnosť pesticídov, obnovu odumretých konárov a letorastov po krupobitiu a po poškodení škodcami. Svojou zásaditosťou viaže kyseliny a vytvára kryštáliky solí prítomnosťou mikroprvkov ich premieňa na minerálne látky. Obmedzuje škodlivý účinok mikroorganizmov a dopomáha k intezívnemu zosiľňovaniu rastliny. Listovú plochu uvádza do dobrej kondície.

Odporúčané dávkovanie:

8%-ný roztok jemným postrekom na list
1%-ný roztok zalievaním opakovane podľa rozsahu poškodenia

Postup pri postreku proti Erwinia amylovora L.:

Po odrezaní chorých konárov stromy postrekujeme každých 16 - 21 dní.
Ovocné stromy doporučujeme ošetrovať po jarnom postreku od zakladania listov s 0,7 l Natúr Bikál 02 k 10 l vody, alebo 12l/ha každých 14 - 18 dní.
Po krupobití použite Natúr Bikál 02 ihneď.

Podmienky skladovania:

Hnojivo skladujte v suchých vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, liekov a krmív,
mimo dosahu detí s teplotou nad +5oC.

Objem balení: 1l, 5l, 10l, 50l.
Číslo rozhodnutia o registrácii ÚKSÚP: 00200/2003