Nákladná doprava

  • Rozvoz nami vyrobených kŕmnych zmesí a premixov po území Slovenskej republiky.
  • Preprava tovaru po území Slovenskej republiky.
  • Preprava tovaru do krajín Európy.
    - Osvedčenie TIR.
    - Služby colného deklaranta.
  • Prepravu uskutočňujeme prevažne vozidlami značky MAN.