Pásové zavlažovače OCMIS- VR4, VR5, VR6, VR7, VR8 ( viac informácií )

 

- VIR4-VIR5, VIR6, VIR7, VIR8, VIR10 ( viac informácií )

 

- VIR4/5/6/7 MP, IR4-IR4/1 MTP ( viac informácií )

 

- R1/1, R2, R2/1, R3-R3/1, R4, IR1 ( viac informácií )

 

- MR 40-43, MR50-58-63, MRR R1AT15 ( viac informácií )

Model
MR/40
MR/43
MR/50
MR/58
MR/63
priemer hadice (mm) 40 43 50 58 63
dĺžka hadice (m) 130 120 170 140 100
prietok (lt/m) 57 / 124 57 / 220 120 / 290 150 / 500 230 / 600
prevádzkový tlak (bar) 3,5 / 7 3,5 / 9 3,4 / 10 3 / 9 3 / 8
šírka závl. pásu (m) 34 / 46 35 / 54 36 / 48 40 / 60 42 / 68