Kosenie hydromelioračných kanálov

Využitie žacieho koša je možné prostredníctvom traktora alebo rýpadla. Činnosť žacieho ústrojenstva je zebezpečená olejovým čerpadloom s požadovaným prietokom 36-40 L/min a maximálnym tlakom 150-170 bar.

Vyrábané sú v rôznych modifikáciách so šírkou záberu: 200, 250, 300, 430, 550 a 860 cm.

Inštaláciou predlžovacieho kusa na rameno rýpadla je možné prdĺžiť dosah ramena až o 1,9m.