Fregat - KOMA

 
           Sistema de pivote central Fregat - KOMA  Le système d’irrigation à pivot central Fregat - KOMA

 

Pivotový zavlažovač Fregat - KOMA najlepší pomer medzi cenou a kvalitou.
 
Pozrite si video

Pivotový zavlažovač Fregat - KOMA, je samohybné, plnoautomatické závlahové zariadenie, určené na závlahu poľnohospodárskych plodín.

Zariadenie vykonáva pohyb do kruhu v jednom smere a po úprave sa môže pohybovať i v sektore- reverzný pohyb.
Fregat - KOMA je v súčasnosti jediný pivotový zavlažovač vyrábaný na svete, ktorý k svojmu pohybu využíva tlak vody. Táto okrem základnej funkcie- závlahy plodiny, plní i funkciu energetického média.
Fregat - KOMA konštrukčne , ako i v princípe činnosti nadväzuje na úspešné zavlažovače vyrábané firmou Valley, ktoré  boli  neskôr dodávané z Ruskej federácie pod  označením Fregat.

Hlavným inovačným prvkom pivotového zavlažovala Fregat - KOMA, je možnosť pohybu v sektore- tzv. reverzný pohyb. Touto konštrukčnou úpravou sa zásadne menia a zvyšujú technické možnosti pôvodných zavlažovačov.
Ďalšie inovačné prvky sú:
- možnosť prevádzky od tlaku 0,35 MPa ;
- stabilné rozstrekovacie trysky;
- ochrana proti nadmernej závlahe;
- využitie prihnojovacieho zariadenia;
- signalizácia prevádzky na mobilný telefón;
- inštalácia vodomeru.


Základné technické údaje rôznych modifikácií pivotového zavlažovača Fregat - KOMA:

typ zariadenia počet vozíkov min. prietok vody
l sec
-1
zavl. plocha
ha / acre
min. čas otáčky o 360o
v hod.
Fregat - KOMA 199* 7 20 16/39 21,4
229 8 25 20/50 24,9
253 9 28 24/60 27,8
283 10 30 30/74 31,3
308 11 45 35/86 34,2
337 12 55 41/102 37,6
362 13 40 47/116 40,5
392 14 40 55/135 44
417 15 45 61/151 46,9
463 16 72 75/185 52,2
488 17 72 83/204 55
518 18 72 93/229 58,5
542 19 72 102/252 61,4
542 20 72 111/275 65


*číslo znamená dĺžku zariadenia

Prevádzkový tlak 0,35 - 0,6 MPa.
Výška potrubia nad povrchom 2,2m.
Fregat - KOMA 229 až Fregat - KOMA 463 môžu pracovať na viacerých pozíciach.

- výška potrubia nad povrchom pôdy: 2,2 m;
- prevádzkový tlak: 0,35- 0,65 MPa;
- závlahová dávka: 150- 600 m3.ha-1;
- zariadenie môže pracovať  na viacerých stanovištiach;
- 199- číslo znamená dĺžku zariadenia v metroch.

AGREF spol. s r.o. zabezpečí pre Vás:
- dodávky nových a repasovaných zariadení;
- montáž zariadení;
- generálne opravy;
- úpravy pôvodných zariadení  na možnosť pohybu v sektore;
- dodávku náhradných súčiastok;
- školenie obsluhy